Distances līgums

Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA “Latsketch”, PVN reģistrācijas nr. LV41203059964, juridiskā adrese: “Spuras”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads, LV-3264, e-pasts, [email protected], tālrunis: +371 22727300 no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Pasūtīšanas, piegādes un samaksas kārtība

1. Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājaslapu, norādot iegādājamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

2. Pārdevējs nodrošina preču piegādi piecu darba dienu laikā, kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Atteikuma tiesības

3. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma vai to var lejupielādēt Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: https://www.ptac.gov.lv/lv/atteikuma-veidlapa.

Atteikuma tiesības no Precēm:

4. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli.

5. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.

6. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

7. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”.

8. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Atteikuma tiesības no individuāli izgatavotām Precēm:

9. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;

Atteikuma tiesības no digitālā satura un pakalpojuma:

10. Par skaidru patērētāja piekrišanu iegādāties digitālo saturu vai pakalpojumu un apliecinājumu par atteikumu tiesību zaudēšanu ir uzskatāma rēķina apmaksa pēc kuras SIA “Latsketch” piegādā digitālo saturu vai sniedz pakalpojumu.

11. Patērētājs nevar atteikties no digitālā satura, kura piegāde ir uzsākta - ja digitālā satura piegāde atteikuma tiesību termiņā, proti, ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

12. Patērētājs var atteikties no digitālā satura, kura piegāde nav uzsākta.

13. Patērētājs nevar atteikties no pilnībā sniegta pakalpojuma - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu un pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

14. Patērētājs var atteikties no pakalpojuma, kura sniegšana nav pabeigta - ja pakalpojuma sniegšana atteikuma tiesību termiņā ir uzsākta ar skaidru patērētāja piekrišanu.

15. Patērētājam ir jāmaksā proporcionāla maksa par atteikuma tiesību laikā saņemto pakalpojumu - ja tirgotājs par to ir informējis patērētāju.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Ar detalizētu informāciju par personas datu apstrādi Pircējs var iepazīties interneta veikala sadaļā  Privātuma politika.